Sportski tereni

Budimlija Resort raspolaže sa travnatim terenom za fudbal i višenamenskim betonskim igralištem, koje može u zavisnosti od potrebe, poslužiti za rukomet ili košarku. Naši korisnici su amateri entuzijasti, rekreativci ali i klubovi poput ženskog rukometnog tima “Loznica grad” ili podmladaka fudbaskih klubova iz Loznice i okoline.

Takođe, raspolažemo terenom za paintball i airsoft, adrenalinske sportove koji predstavljaju simulaciju rata. Naš teren nalazi se u šumi i sam po sebi doprinosi realističnom izgledu same igre.