Farma

U sklopu kompleksa na samo 20-ak metera od vile B nalazi se farma čiji stanovnici su domaće životinje: ovce, koze, konj, poni. Većina njih ima svoj podmladak. A imamo i dva psa – Mazu i Gabi. Oni obožavaju da se maze i verni su pratioci naših gostiju u svim šetnjama.