BUDIMLIJA RESORT

                  A K T U E L N O

          

Naše nove ponude za 2022. godinu, odnosno sezonu, za koju je planirano da traje od 15.04.2022.-30.09.2022. godine. Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije. I da ne zaboravimo